» Arkivet    » Bilder    » Blogg    » Diatrioron    » Filer    » Introduktion    » Kalendarium    » Kontakt    » Media    » Persongalleri    » Släkttavlan    » Sök    » Wikipedia    

BLOGG
Nekrolog: Sven Lidman, 1757-1823 [18 maj 2014]
Publicerat:

[Sven Lidman] Prost och kyrkoherde uti Tingstad församling... Född 19 jan 1754 uti Flisby socken, hvarest fadren Per Larsson [Peder Larsson] var Nämndeman. Dess Moder var Anna Bengtsdotter [Annika Bengtsdotter]. Blef student i Lund hösten 1773, samt, efter aflagda lärdomsprof, Philosofie Magister derstädes 1778. Prestvigd 14 apr 1778. Comminister vid S:t Johannes församling 1782. Pastor i Tingstad 1798. Gift första gången 27 dec 1782 med Catharina Brita Landberg [Catharina Landberg], dotter av företrädaren, Comministern vid S:t Johannes församling, magister Gustaf Landberg. Hade i detta äktenskap sex sönder, af vilka överleva: Sven Fredrik Lidman [Sven Lidman], domprost i Linköping och Lars Lidman, ?husthållare och hemmansägare i Tingstad. Enkling 1810. Gift andra gången 1810 med sin makas syster [Eva Landberg], då enka efter källmästaren Nils Svanelius i Norrköping. Hade i detta gifte inga barn. Blef Enkling den andra gången 1822. Begravd den 19 jun.

KÄLLA: Tingstad sockens kyrkoböcker
Bilder
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

Lisa
Sylvan
1878-1960

g. Malmberg

Hélène
Lidman
1983-

f.h. Österlund

Lennart
Kimvall
1944-

g. Sturell
g. Lidman
g. Silberstein

Theodor
Grill
1864-1912

g. Grill
Slumpade bilder