PERSONGALLERI
Catharina Landberg [1754-1810]
Förnamn
Catharina Birgitta
Kategori
Ingift
Föräldrar
Född
Döpt
Död
Gravsatt
Dödsorsak
Wikipedia
-
Arkivet
-
Giftermål
 
1783-1783
 
  › Sven Lidman g. Annerstedt
1784-1845
 
  › Lars Lidman g. Lidman
1786-1839
 
  › Carl Lidman 
1788-1788
 
1792-1800
 
1796-1797
Tidslinje
Bilder
Personbilder
-
Relaterade bilder (möjligen)
Omnämnelser
Blogg
Diatrioron
-
Filer
-