FILER
LidmanArkivets filarkiv innehåller filer som är intressanta men som av en eller annan anledning inte går att transkribera.
Utredning om Torrsjö-Peder
Författare
År
2020
Utredning för att försöka hitta den till dess lite mytiska Torrsjö-Peder [?-1672]. Detta och lyckades och en hel del mer hittades. (Utredningen har sammanfattats i BLOGG: Får jag presentera den riktiga Torrsjö-Peder?.)
Svenskarna i Worcester, Mass., 1868-1898
Författare
Okänd
År
1898
Digitaliserad version av boken "Svenskarna i Worcester, Mass., 1868-1898" [Skandinavias Bok- och Tidningstryckeri, 1898], där bland annat Alice Lidman samt dottern Elsa Löthner dyker upp (även Carl Friberg, senare gift med Alice Lidmans dotter Hildur Löthner, finns det information om). De mest intressanta delarna finns transkriberade i BLOGG: Alice Lidman: Gravar och amerikanska ättlingar.
Bidrag till Bredsjö historia
Författare
G.W. Hörstadius
År
1904
Denna text handlar delvis om Lars Lidman, hustrun Petronella Rudbeck och deras gård Källbo samt de strider som uppstod efter Petronella Rudbecks föräldrars död rörande arvet (som Källbo var en del av). Även Claes Cederström (morbror till Ebba Annerstedt, gift med Sven Lidman) finns med i denna text.
Den proto-Lidmanska Rosettastenen
Författare
Karl-Erik Ekelund
År
1988
Utredning som hittades i och med tömningen av Karlavägen 53. Handlar om personer och gårdar i Flisby socken och Solberga socken under huvudsakligen 1700-talet, där sammanställaren Karl-Erik Ekelund hade anor. Även Lidmanska anor behandlas samt gårdar som Lidhult, Torrsjö, etcetera.
De handskrivna kommentarerna är Sven Lidman ansvarig för.
Lidmanskt släktregister, anno c. 1870
Författare
Okänd
År
c. 1870
Genom en donation från Susanne Jubell [1945-] (barnbarnsbarn till Emelie Lidman), så har vi kommit över ett fascinerade dokument, en släktutredning över släkten Lidman från mitten av 1800-talet.
Utredningen finns transkriberad och kommenterad i BLOGG: Lidmanskt släktregister, anno c. 1870.
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

SVEN
FROSTENSON
(1942‑2011)

g. Franzén
f.h. Sandberg

ANTON
DE GEER
(1848‑1919)

g. Fischer

OLOF
BERGGRÉN
(1923‑2002)

g. Lidman

EBBA
LYTH
(1880‑1957)

g. Sylvan

INA
GRILL
(1858‑1926)

g. Tersmeden

HÉLÈNE
LIDMAN
(1983‑)

f.h. Österlund

JONAS
LIDMAN
(1977‑)

g. Musenge

GERHARD
DE GEER
(1819‑1876)

g. Lidman

HELNY
WOLFF
(1858‑1942)

g. Lidman

SVEN
LIDMAN
(1757‑1823)

g. Landberg
g. Landberg

HENRIETTE
GRILL
(1860‑1953)

g. Rehbinder
Slumpade bilder