BLOGG
Widegrenska ättlingar: Lidman, Svanelius och Ek [12 augusti 2021]
Publicerat
Bakgrunden till detta inlägg är släkttavlan "Den dubbelsidiga" och det som står där om de Widegrenska anorna. Det hela är kort sammanfattas enligt följande: Sven Lidman var son till Catharina Landberg, dotter till Fredrika Widegren, dotter till Carl Fredrik Widegren [1701-1767] (Tullförvaltare i Norrköping) och dess fru köpmannadottern Karin Lamberg (gifta 1724). Men vad om detta stämmer? Knappast allt, och var mer kan grävas fram?
"Svenska släktkalendern" [Albert Bonniers förlag, 1930] är en bra källa, där står nästan allt man kan vilja veta om de Widegrenska anorna, och olika grenar. Men eftersom få har detta verk hemma så har jag sammanställt de Lidmanska Widegrenska anorna (inte alla olika grenar), tillsammans med kompletterande information.
Utöver "Svenska släktkalendern" har jag även använt följande källor:
 • "Linköpings stifts herdaminne"
 • "Norrköpings minne" [1794]
 • "Anteckningar om Göteborgs äldre teatrar, II: 1794-1816" [1898]
 • "Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773-1863 med flera anteckningar" [1861]
 • "Härnösands stifts herdaminne"
 • "Släktforskarnas årsbok" [Sveriges släktforskarförbund, 2001]
Dessutom har jag använt mig av diverse kyrkböcker för verifikation, vilket alltid är viktigt.
 
 

HANS
DAMIANUS VAN HVEDSTORP
1610?-1687

Kyrkoherde
Rödön

 

MARIA
GOTTSMAN
?-?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMANUEL
WIDEGREN
1669?-1749

Tullförvaltare
Västervik

 

CECILIA
BAGGE
?-1711

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LARS
JONSSON
?-?

Jordbrukare

 

BRITA
OLSDOTTER
?-?

 

CARL FREDRIK
WIDEGREN
1701-1767

Tullförvaltare
Norrköping

 

CATHARINA
FORSTÉN
1707-1780

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNA FREDRIKA
SVANELIUS
1778-?

(Öde okänt)

NILS GUSTAF
SVANELIUS
1779-1813

Ogift.

CHRISTINA FREDRIKA
SVANELIUS
1783-?

(Öde okänt)

ANNA MARIA
SVANELIUS
1784-?

(Öde okänt)

FREDRIK JOAKIM
SVANELIUS
1785-?

(Öde okänt)

CARL
SVANELIUS
1787-1822

Ogift.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JACOB
EK
1802-1862

g. Pettersson

CHARLOTTE
EK
1804-1878

g. Aurelius

SOFIA
EK
1806-1878

Ogift.

GUSTAF
EK
1810-1862

g. Wetterberg

EVA
EK
1814-1847

g. Berg

CARL ERNST ISRAEL
EK
1818-1895

g. Grewesmül
 
(Exkluderade ur trädet är Catharina Landbergs son Lars Lidman på grund av platsbrist samt även Jacob Ek och Charlotte Svanelius barn Lovisa Amalia Ek [1808-1809], Eva Lovisa Ek [1811-1813], Gustafa Ek [1816-1831] och Sven Teodor Ek [1822-1822] även på grund av platsbrist och att de alla mer eller mindre dog som barn.)
Falsarier och sanningar rörande stamfadern
"Svenska släktkalendern" inleder om släkten Widegren följande:

Slägten lär tros härstamma från 'en ung Liffländsk adelsman, Jemanow von Wetzdorff, som ruinerad genom Carl XI:s reduktion upptogs af handlanden Widegren i Westervik, gifte sig med dennes enda dotter, ingick i firman och antog svärfaderns namn i stället för sitt eget, hvilket efter den tiden åsikter icke kunde sitta på ett handelskontor'. (vilket förmodligen säga, att det adliga namnet ej kunde begagnas af någon som utförde ett borgerligt yrke). Hur föga sannolikhet, som får tillmätas denna sägen, synes emellertid af själva släktledningen.

Vad min företrädare vill säga är enkelt: historian är inte sann.
Mer troligt är det som Carl Szabad har skrivit om i sin artikel "Ångermanlands präster i äldre tider" (publicerad i sin helhet i "Släktforskarnas årsbok") att stamfadern var den danskfödde Hans Damianus van Hvedstorp [1610?-1687], Kyrkoherde i Rödön socken (om detta stämmer så hittar vi enkelt stammoderns namn i "Härnösands stifts herdaminne": Maria Gottsman).
Först generationen: Emanuel Widegren [1669?-1749]
Emanuel Widegren, Tullförvaltare i Västervik. Gift 1699 i Marstrand församling med Cecilia Bagge [?-1711], dotter till Fredrik Bagge.
Andra generationen: Carl Fredrik Widegren
Carl Fredrik Widegren, Tullförvaltare i Norrköping, född 1701 i Marstrand församling, död 1767 i S:t Olai församling. Gift med Catharina Forstén [1707-1780], född 1707 i Helsingfors, död 1780 i Klara församling ("Den dubbelsidiga" ger hustrun namnet Karin Lamberg, vilket alltså inte stämmer). Carl Fredrik Widegren och Catharina Forstén ska enligt "Svenska släktkalendern" ha gift sig 1726 medan "Den dubbelsidiga" hävdar 1724, inget av dessa år har jag lyckats bekräfta men litar mer på "Svenska släktkalendern" oavsett.
Tredje generationen: Fredrika Widegren
Först hittade jag inte någon födelsenotis för Fredrika Widegren men i hennes dödsnotis står det att hon var 48 år och 8 månader gammal vid dödsfallet så hon borde vara född i början av 1730. Och eftersom fadern Carl Fredrik Widegren dog i S:t Olai församling så kollade jag i denna församlings kyrkböcker. Där hittade jag en notis att Carl Fredrik Widegren och Catharina Forstén hade fått ett barn och att detta döpts 1730. En udda detalj är att dopnotisen utlämnar födelsedatum men även namnet på barnet(!). Men det kan bara handla om Fredrika Widegren (troligtvis ägde födseln rum några dagar före dopet).
Lite kort om Gustaf Landberg och hans anor
Gustaf Landbergs födelsenotis är kort - Skärkind sockens födelselängd för 1717 står helt enkelt att Lars på Kvästad har fått en son, och att han ska kallas Gustaf (moderns namn saknas helt). Så för mer information får vi förlita oss helt på "Svenska släktkalendern" ("Den dubbelsidiga" hävdar samma sak): fadern hette Lars Jonsson, modern Brita Olsdotter ("Den dubbelsidiga" kompletterar med att de två ska ha gift sig 1711, något jag ej lyckats bekräfta). Angående fadern Lars Jonssons yrke så gör "Norrköpings minne" honom till ryttare medan "Linköpings stifts herdaminne" gör honom till bonde. Inget mer om modern Brita Olsdotter är känt.
I alla fall, efter studier i Uppsala och Lund så blir Gustaf Landberg 1753 Komminister i S:t Johannes församling.
Och de vila i den Widegrenska graven?
I både Gustaf Landberg och Fredrika Widegren dödsnotiser står det att de begravts i "Widegrenska (familje)graven". Detta borde vara den grav som nämns i Carl Fredrik Widegrens bouppteckning och ska vara en murad grav framme vid koret i Hedvig kyrka. Jag misstänker att även Fredrika Widegrens föräldrarna vilar här (och kanske fler anor än så), eftersom graven uppenbarligen var känd som "Widegrensk" redan vid Fredrika Widegren och Gustaf Landbergs död. Den Widegrenska graven finns säkerligen kvar men problemet är att hela det ursprungliga golvet i Hedvig kyrka sedan ett par decenier är täckt av ett decimetertjockt trägolv(!).
Oavsett så får Gustaf Landberg och Fredrika Widegren får två barn, Catharina Landberg samt Eva Landberg.
Catharina Landberg gifter sig 1782 med Sven Lidman och får med honom sex söner, varav två når vuxen ålder: Sven Lidman (Domprost i Linköping domkyrkoförsamling) och Lars Lidman (HemmansägareLilla Gullborg) innan hon avlider 1810 (Catharina Landberg och Sven Lidman ättlingar har jag alltså valt att inte fokusera på mer i detta inlägg, annat än indirekt, men kan läsas mer om i till exempel BLOGG: Biografi: Sven Lidman, 1784-1845 och BLOGG: Lidmangårdar - Lilla Gullborg).
Den yngre systern Eva Landberg gifter sig först 1776 med Nils Svanelius (Källarmästare i Norrköping).
Lite kort om maken Nils Svanelius
Nils Svanelius är lite svår att få grepp om, någon födelsenotis har jag inte lyckats hitta (och därmed inte heller namnet på föräldrarna). Enligt Nils Svanelius bouppteckning så var han 55 när han dog så han borde ha fötts omkring 1740, okänt var. Det första spåret jag har hittat av honom är 1774 då han i Riddarholmsförsamlingen gifte sig med Anna Maria Åberg [1750?-1775]. Ett barn har jag hittat från detta första äktenskap: Carl Johan Svanelius [1775-?], född 1775 i S:t Olai församling (öde okänt men död före fadern - mer nedan). Hustrun Anna Maria Åberg avlider 1775 i S:t Olai församling.
Om Nils Svanelius och Eva Landberg tillsammans
1776 gifter sig alltså Nils Svanelius med Eva Landberg de skulle få sju barn (enligt Eva Landberg dödsnotis).
 1. Anna Fredrika Svanelius [1778-?]
  Född 1778 (öde okänt men död före fadern - mer nedan)
 2. Nils Gustaf Svanelius [1779-1813]
  Född 1779 (skådespelare, "Anteckningar om Göteborgs äldre teatrar, II: 1794-1816" gör gällande att Anna Maria Åberg var Nils Gustaf Svanelius mor, detta är omöjligt eftersom hon avled redan 1775, långt före Nils Gustaf Svanelius födelse. Död ung och ogift(?), redan 1813).
 3. Charlotte Svanelius
  Född 1781. Gift med Jacob Ek, Prost i Rogslösa socken (mer om henne nedan)
 4. Christina Fredrika Svanelius [1783-?]
  Född 1783 (öde okänt men död före fadern - mer nedan)
 5. Anna Maria Svanelius [1784-?]
  Född 1784 (öde okänt men död före fadern - mer nedan)
 6. Fredrik Joakim Svanelius [1785-?]
  Född 1785 (öde okänt men lever vid faderns död, men överlever inte modern - mer nedan)
 7. Carl Svanelius
  Född 1787 (militär, dör redan 1822, ung och ogift, hos systern Charlotte SvaneliusRogslösa prästgård).
Enligt Nils Svanelius tidigare nämnda bouppteckning så levde endast fyra av hans barn vid tillfället: Nils Gustaf Svanelius, Fredrik Joakim Svanelius, Carl Svanelius och Charlotte Svanelius. Döda var alltså Carl Johan Svanelius (från första äktenskapet med Anna Maria Åberg), Anna Fredrika Svanelius, Christina Fredrika Svanelius och Anna Maria Svanelius.
Efter Nils Svanelius död (han avlider 1795 i S:t Olai församling) gifter Eva Landberg om sig 1810 med Sven Lidman, då änkling efter Eva Landbergs egen syster Catharina Landbergs bortgång tidigare samma år.
Eva Landberg avlider 1822 och i dödsnotisen står det, som sagt, att hon fått sju barn men även att vid tiden för dödsfallet endast hade ett barn ännu i livet: den ovan nämnda dottern Charlotte Svanelius.
Charlotte Svanelius gifte sig alltså med Jacob Ek (Prost i Rogslösa socken) och tillsammans fick de tio barn, varav en son, Jacob Ek, har förärats med en artikel på Wikipedia.
Jacob Ek och Charlotte Svanelius vilar tillsammans på Rogslösa kyrkogård och gravstenen finns kvar, och den är hårt åtgången av väder och vind men tydligen går det att utröna följande text:
[...] och Kyrkoherden
Magister
Jacob Ek
under 19 år
En Trogen Församlingarnes Lärare
Hvilar här
Vid sidan af en wärdig Maka
E [...] Charl. Svanelius
och fyra älskade barn
De rättfärdiges åminnelse blifwe uti wälsignelse
Salige äro de renhjertade ty de skola se Gud
Låten barnen komma till mig ty sådana hörer himmelriket till
[...] efterlefvande tacksamma Barn
reste minnesvården under tårar men gladdes
Döden som skyler hjertan a [...]
en Ena [...] som återförena
Charlotte Svanelius och maken Jacob Ek omnämns i boken "Vid hans sida: Svenska prästfruar under 250 år" [Artos, 2015] men handlar mer om den miljö de levde i än om personerna i sig.
I alla fall: Jacob Ek verkar ha haft mycket gemensamt sin hustrus kusin Sven Lidman: båda var prostar (Sven Lidman Domprost i Linköping domkyrkoförsamling, Jacob Ek Prost i Rogslösa socken), de var födda i samma stad (Norrköping), de bodde under en tid i samma stad (Linköping) och bådas släkt hade sina rötter i Södra Vedbo härad: Sven Lidman i Lidhult i Flisby socken och Jacob Ek i Eksjö (där namnet tagits ifrån).
I och med denna genealogiska utvikning så passande jag på att läsa de brev som finns i arkivet författade av Jacob Ek till Sven Lidman. Samtliga brev är författade i mitten av 1820-talet och tar upp detaljer kring Charlotte Svanelius bortgång (död 1823), men även sonen Jacob Eks nyligen påbörjade studier, och en del skulder Jacob Ek själv verkar ha haft efter lån från Sven Lidman och dennes bror Lars Lidman (ingen fara, skulden var fullt återbetald enligt det sista brevet). Jacob Ek berättar även att han vill en resa till Linköping samt Medevi brunn.
Någon, antingen avsändaren Jacob Ek eller mottagaren Sven Lidman, verkar även ha spillt (vad jag antar är) kaffe på ett av breven. Han kanske muttrande lite åt sitt slarv, helt omedveten om att en ättling till brevets mottagare Sven Lidman skulle sitta och läsa brevet 200 år senare... Jag undrar om han då hade varit medveten om detta hade varit lite mer försiktig?
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

AXEL
LÖTHNER
1833-1887

g. Lidman

ANNA
SANDBERG
1983-

g. Trolle-Lindgren

SAM
LIDMAN
1981-

f.h. Schmidt

SAM
SYLVAN
1864-1947

g. Lyth

BIBI
LIDMAN
1928-2020

g. Langer

SAM
LIDMAN
1923-2012

g. Appelquist
Slumpade bilder