PERSONGALLERI
Thure Lidman [1833-1889]
Förnamn
Thure Fredrik
Yrke
Tjänsteman
 
Generation
3
Föräldrar
Född
Döpt
Död
Gravsatt
Dödsorsak
Wikipedia
-
Arkivet
Giftermål
Inte gift.
Tidslinje
Bilder
Personbilder
Relaterade bilder (möjligen)
Omnämnelser
Blogg
Diatrioron
Filer
-