BILDER
#3088
Denna bild kommer från Lennart Kimvalls arkiv, LÄS MER: BLOGG: Arkiv: Lennart Kimvalls arkiv.