» Arkivet    » Bilder    » Blogg    » Diatrioron    » Filer    » Introduktion    » Kalendarium    » Kontakt    » Media    » Persongalleri    » Släkttavlan    » Sök    » Wikipedia    

BILDER
#161
De tre sista raderna, skrivna med en annan handstil, tror jag Sam Lidman är ansvarig för (han hade en benägenhet att göra små "tillskott" i diverse kyrkoböcker där han ansåg att det behövdes).
Texten, som är lite svårläst, lyder:
"Sven [Sven Lidman], son av Petter Larsson [Peder Larsson] i Lidhult, f. d. 19 jan 1757, blef prost i Tingstad, kallad Lidman, fader till Domprosten Sv Lidman [Sven Lidman] i Linköping. ??? Sven [Sven Lidman] hade en bror, Lars [Lars Lidman], född d. 26 dec 1752. och blev jurist, ???. En annan, Johannes [Johan Lidman], född 1755 d. 19 febr, var bonde i Påskarp, Solberga. Gift med Lena [Lena Bolling]. Deras dotter Maria [Maria Lidman], blef gift med land???ägaren i Gullborg [Lilla Gullborg], Styresta Hr Lars Lidman, bror med dompr. Sven Lidman. Enkan Lena [Lena Bolling] var i 2:a giftet ??? med dragon Jakob Ling [Jacob Bolling] fr. Påskarp, född 1779 i Brånstorp, fader Isak Bolling, - död i ??? 1845."
"År 1721 d. 27/12 föddes Peder Larsson, stamfader för den Lidmanska slägten
1751 20/5 gifte han sig med Annika Bengtsdotter
1785 d. 24/6 dog han i Lidhult"