BLOGG
Lidmanstriden, nu i poddform [5 september 2022]
Publicerat
Frikyrkopodden (producerad av Tidningen Dagen) har släppt ett avsnitt rörande den så kallade Lidmanstriden.
Lidmanstriden är namnet på den konflikt mellan Sven Lidman och Lewi Pethrus som kulminerade med att den förstnämnde uteslöts från Filadelfiaförsamlingen 1948.
Stridens litterära avtryck
Sven Lidman skrev om händelserna i Resan till domen [Natur & Kultur, 1949] och Lewi Pethrus svarade i Den anständiga sanningen [Fritzes förlag, 1953].
Avsnittet litterära referenser
Avsnittet är delvis baserad på information från Knut Ahnlunds Sven Lidman: Ett livsdrama [Atlantis, 1996] samt Joel Halldorfs Biskop Lewi Pethrus [Artos & Norma, 2017] (som både refereras till).
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

RUDOLF
LIDMAN
(1828‑1889)

g. Wolff

SIGRID
LIDMAN
(1893‑1967)

Ogift.

NAEMI
GUSTAFSSON
(1911‑1988)

g. Liedman

LISA
SYLVAN
(1878‑1960)

g. Malmberg

MAURITZ
ÅSTRÖM
(1860‑1924)

Ogift.

G-A
LIDMAN
(1895‑1962)

g. Engström

OSCAR
PRINTZSKÖLD
(1887‑1909)

Ogift.

ANNA
FISCHER
(1848‑1918)

g. De Geer

EBBA
LIDMAN
(1827‑1909)

g. De Geer

SIV
LIEDMAN
(1940‑2021)

Ogift.

PEDER
LIDMAN
(1980‑)


ANNIKA
LIDMAN
(2018‑)

Slumpade bilder