BLOGG
Lidmanstriden, nu i poddform [5 september 2022]
Publicerat
Frikyrkopodden (producerad av Tidningen Dagen) har släppt ett avsnitt rörande den så kallade Lidmanstriden.
Lidmanstriden är namnet på den konflikt mellan Sven Lidman och Lewi Pethrus som kulminerade med att den förstnämnde uteslöts från Filadelfiaförsamlingen 1948.
Stridens litterära avtryck
Sven Lidman skrev om händelserna i "Resan till domen" [Natur & Kultur, 1949] och Lewi Pethrus svarade i "Den anständiga sanningen" [Fritzes förlag, 1953].
Avsnittet litterära referenser
Avsnittet är delvis baserad på information från Knut Ahnlunds "Sven Lidman: Ett livsdrama" [Atlantis, 1996] samt Joel Halldorfs "Biskop Lewi Pethrus" [Artos & Norma, 2017] (som både refereras till).
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

ELSA
LIDMAN
1874-1952

Ogift.

LENNART
KIMVALL
1944-

g. Sturell
g. Lidman
g. Silberstein

JAN
BERGGRÉN
1950-1972

Ogift.

KARIN
THIEL
1889-1963

g. Lidman
g. Östberg

ERIK
PRINTZSKÖLD
1889-1908

Ogift.

EBBA
LIDMAN
1827-1909

g. De Geer
Slumpade bilder