BLOGG
De skeppsholmska Lidmännen [21 augusti 2017]
Publicerat
Bakgrunden till detta inlägg är det faktum att Johan Lidman och Helny Wolffs alla barn i de källor jag hittat både föddes och dog i Skeppsholm församling. Men denna församling är icke-territoriell, kopplad till Johan Lidmans tjänst inom militären, och de bodde på olika platser i centrala Stockholm, adresser jag nu har forskat fram.
Två saker vill jag bara nämna:
Det första - det är inte säkert att alla barnen föddes i hemmet, men det är troligt eftersom detta ansågs det bästa sättet att föda ända fram till första halvan av 1900-talet, då de moderna sjukhusen allt eftersom tog över funktionen.
Det andra - flera av husen som låg på dessa adresser har sedan dess rivits, och om de finns kvar så kan numren på husen ha ändrats.
Giftermål och dess bakgrund
1879 förenades i Skeppsholmskyrkan löjtnant Johan Lidman och Helny Wolff i äktenskap.
Det var inte första gången en Lidman hade gift sig med en Wolff - 1873 hade Johan Lidmans äldre bror Rudolf Lidman gift sig med Helny Wolffs äldre syster Olga Wolff.
De två familjerna umgicks, något som bland annat gjort avtryck i "Blodsarv" [Albert Bonniers förlag, 1937], DIATRIORON: Borgerlig idyll och tragedi.
Detta drar mig osökt in på varför Johan Lidman och Helny Wolff gifte sig. Kanske älskade de varandra men jag misstänker att det helt enkelt var praktiskt: det fanns en precedens (äktenskapen mellan Rudolf Lidman och Olga Wolff), familjerna kände varandra och Helny Wolff hade nu nått giftas ålder och den 39-årige Johan Lidman, med en lovande militär karriär, var ännu ogift och sågs därmed passande.
Första sonen: Carl Lidman
Parets första barn, sonen Carl Lidman föds 1887 i familjens lägenhet på Nya Teatergatan 6. Bland dopvittnena fanns Hindrik Wolff (morfar), Sam Lidman (farbror), Thure Lidman (farbror) och Louise Lagerstråle (änka efter farmodern Ebba Annerstedts bror Claes Annerstedt och boende på Västra Trädgårdsgatan 7, inte långt från Nya Teatergatan 6).
Första dottern: Margareta Lidman
Parets andra barn, dottern Margareta Lidmans liv blev kort, och kronologin är inte helt lätt få grepp om (28 nov 1889 nämns som både födelse- och dödsdatum men även att hon ska ha varit 2 dagar gammal när hon dog). Följande förlopp, som alla utspelade sig i familjens lägenhet på Kommendörsgatan 24, verkar för mig som mest troligt: hon föds 28 nov 1889, dagen efter nöddöps hon av Johan Lidman (kanske visste man åt vart det barkade) och 30 nov 1889 avlider hon, endast två dagar gammal.
De tre döttrarna: Birgit Lidman, Sigrid Lidman och Ebba Lidman
1890 flyttar familjen till Långa raden 4 och här föds de tre följande barnen:
Birgit Lidman, född 1891 (dopvittnen var Sam Lidman men även ett antal kaptener, en grad som även Johan Lidman nått vid det här laget).
Sigrid Lidman, född 1893 (dopvittnen var bland annat mostern Olga Wolff, morbrodern Walter Wolff och den något äldre kusinen Otto Sylvan).
Ebba Lidman, född 1894 (dopvittnen var bland annat mostern Olga Wolff).
Andra sonen: G-A Lidman
1894 flyttar familjen igen, denna gång till Kommendörsgatan 29 där sonen G-A Lidman föds 1895 (även denna gång var farbrodern Sam Lidman dopvittne).
Tredje sonen: Sam Lidman
Sista barnet, Sam Lidman, föds 1898 och avlider 1899 på Skeppsbron 20 där familjen då bodde. Denna gång var farbrodern Sam Lidman inte dopvittne, eftersom denne avlidit året före (1897) och troligtvis fick den lille Sam Lidman fick sitt namn efter den avlidne farbrodern.
Johan Lidmans och Helny Wolffs bortfälle
1905, när Johan Lidman själv avlider så bor familjen på Grev Turegatan 20 (även om Johan Lidman själv avled på Sabbatsberg sjukhus).
Helny Wolff, som skulle överleva sin make med nästan 40 år, avled 1942, då boende på Hantverkargatan 53.
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

JULIE
DE GEER
(1855‑1948)

g. Lewenhaupt

HEDVIG
DE GEER
(1857‑1934)

Ogift.

CAROLINE
DE GEER
(1861‑1943)

g. Arfwedson

AXEL
LÖTHNER
(1833‑1887)

g. Lidman

THEODOR
GRILL
(1864‑1912)

g. Grill

KARIN
FROSTENSON
(1946‑)

g. Hillersberg
g. Saltnessand

CHILU
LIDMAN
(2010‑)


BIBI
LIDMAN
(1928‑2020)

g. Langer

ANTON
DE GEER
(1848‑1919)

g. Fischer

SVEN
LIDMAN
(1824‑1905)

Ogift.

HENRIETTE
LIDMAN
(1825‑1906)

g. Grill

GERHARD
LINDGREN
(1883‑1930)

g. Lidman
Slumpade bilder