BILDER

#1333

Original av Fritz von Dardel. "Hos general Peyron 29 december 1844. Generalen Peyron och hans son, fru Gravenhorst, mlle Elisabeth Schvan, löjtnant Lidman [Sam Lidman] och Aug. Silfverskjöld, Dardel och Fru ???."

Plats, Datum
Okänd plats, 29 december 1844
 
Personer
 
 
"Fru Gravenhorst"
 
Elisabeth Schwan
 
 
 
 
Okänd
 
Taggar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloggen

Bilder

Profiler


Sven Lidman
(1882-1960)


Regina Grill
(1854-1936)


Sven Lidman
(1824-1905)


Mauritz Åström
(1860-1924)


James Kennedy
(1848-1916)


Ebba Lidman
(1827-1909)


Sigrid Lidman
(1893-1967)


Theodor Grill
(1864-1912)


Anton De Geer
(1848-1919)


Otto Sylvan
(1832-1909)