BILDER

#1168

"Farfar i Nica [Nice] påsken 1928."

Denna bild kommer från Marie Printzskölds arkiv (LÄS MER: Arkiv: Marie Printzskölds arkiv).

Plats, Datum
Nice, april 1928
 
Personer
 
Taggar
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloggen

Bilder

Profiler


Claes Grill
(1817-1907)


Gerhard De Geer
(1819-1876)


Henriette Lidman
(1825-1906)


Oscar Printzsköld
(1887-1909)


Björn Nystrand
(1920-1992)


Carl Lidman
(1887-1947)


Naemi Gustafsson
(1911-1988)


G-A Lidman
(1895-1962)


Siv Liedman
(1940-2021)


Claes Lidman
(1831-1857)


Gösta Lidman
(1926-2007)


Helny Wolff
(1858-1942)