DIATRIORON

Diatrioron är ett projekt där jag har transkriberat de tre släktmässigt mest översiktliga böckerna författade av Sven Lidman.

Namnet är inspirerat av Tatianus verk Diatessaron, grekiska för "genom de fyra", ett försök att skriva ihop de fyra evangelierna till ett verk, men detta projekt, baserat på tre verk, heter alltså Diatrioron, "genom de tre".

Bloggen

Bilder

Profiler


Gerhard Lindgren
(1883-1930)


Otto Sylvan
(1832-1909)


Theodor Grill
(1864-1912)


Anton De Geer
(1848-1919)


Viktor Rehbinder
(1844-1926)


Johan Lidman
(1937-2019)


Olga Wolff
(1851-1925)


Anna Fischer
(1848-1918)


Oscar Printzsköld
(1887-1909)


Gösta Lidman
(1926-2007)


Lilian Lindgren
(1922-2006)


Sam Lidman
(1981-)