BLOGG

Carl-Petter Lidman i "Sveriges apotekarhistoria"

Publicerat
19 april 2023

Följande text är ett utdrag från boken "Sveriges apotekarhistoria". Det finns flera utgåvor från olika år men denna utgåva var den som innehöll mest information om Carl-Petter Lidman så jag valde att använda den. Den innehöll för övrigt även något nytt för mig: den om Carl-Petter Lidmans import (och modifikation) av häftplåstermaskinen från Tyskland.

 
 
 


Olof Peter Rudbeck
(1751-1798)

 


Maria Charlotte Lybecker
(1758-1812)


Peder Larsson
(1720-1785)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Jesper Benzelstierna
(1763-1833)

 


Catharina Dorotea Wettergren
(1771-1809)

 


Lars Lidman
(1752-1835)

 


Sven Lidman
(1757-1823)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sven Lidman
(1784-1845)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Johan Lidman
(1840-1905)

 

Om modern Petronella Rudbecks död

Rörande denna händelse är "Sveriges apotekarhistoria" är precis lika kryptisk som det verkar: det står bara att hon är död och sedan är det bara... tomt (ingen punkt eller något, lite som att de tänkte återkomma och fylla i detta när de tagit reda på informationen). Jag tolkar det de, till slut, inte visste var eller när hon dog. Detsamma gäller även många andra referensverk, till exempel https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rudbeck_nr_1637, där det bara står att hon "Levde 1827" men inget mer.

Oavsett så vi vet vi att hon avled 12 juli 1864 på Luntmakargatan 6 i Adolf Fredrik församling.

Carl-Petter Lidman och kusinen, "Farbror" Sven Lidman

Jag misstänker att Carl-Petter Lidman under studietiden i Linköping umgicks med sin kusin Sven Lidman som boende i staden. I de brev som finns i Lidmanarkivet författade av Carl-Petter Lidman och adresserade till Sven Lidman så refererar Carl-Petter Lidman till denne som "Farbror", trots att de alltså var kusiner. Jag misstänker att åldersskillnaden hade en del med detta att göra (Carl-Petter Lidman var född 1807, Sven Lidman 1784).

En annan koppling till Sven Lidman är att dennes son Johan Lidman skulle, vid Carl-Petter Lidman död 1881, vara ensam mottagare av Carl-Petter Lidmans arv.

Själva texten

LIDMAN, CARL PETER [Carl-Petter Lidman]. Född 11 januari 1807 [12 januari 1807] i Järlåsa socken i Uppland.

Föräldrar: Assessorn i Svea hofrätt LARS LIDMAN [Lars Lidman], född 26 december 1752, död 28 januari 1835, och ANNA CHRISTINA PETRONELLA RUDBECK [Petronella Rudbeck], född 11 februari 1781, död

Efter erhållen undervisning i Söderköping och i högre elementarläroverket i Linköping antogs Lidman 24 april 1824 till elev å apoteket Korpen i Stockholm och aflade 15 juni 1827 farmacie studiosi-examen. Han fortsatte sin tjänstgöring å nämnda apotek till 1 februari 1831 och undergick 7 juni 1832 apotekarexamen. Förestod sedan från 15 juli 1832 till 2 januari 1833 apoteket Kronan i Eskilstuna, hvilket då ägdes af apotekare Johan Jacob Hultmans änka. Sedan apotekare Duroc Meinander efter afslutadt köp sistnämnda dag öfvertagit detta apotek, förestod Lidman det då underlydande filialapoteket i Torshälla. Konditionerade därefter ånyo å apoteket Korpen i Stockholm såsom laborant till 1 oktober 1835, då han tillträdde apoteket i Södertälje, hvarå han 26 augusti samma år erhållit privilegium.

Lidman innehade apoteket till 1 oktober 1847, då han sålde detsamma.

Lidman förbättrade en maskin för utbredning af häftplåster, som han införskrifvit från Tyskland och konstruerade själf 1834 en enklare dylik, hvilken sedermera blef använd å de flesta apotek i riket.

På apotekare Lidmans initiativ bildades Södertälje kallvattenkuranstalt [Södertälje vattenkuranstalt], som öppnades 18 juni 1849; också väckte han år 1864 förslag om anläggandet af ett badhus för varma och gyttje-bad, hvilket förslag antogs af aktieägarne i vattenkuranstalten och resulterade i det i juli 1866 öppnade badhuset.

Under åren 1849-70 var Lidman kamrerare vid nämnda vattenkuranstalt. År 1880 bosatte han sig i Märsta i Stockholms län.

Död 21 maj 1881 i Märsta.

Gift 10 november 1842 med Jenny Albertina Benzelstjerna [Jenny Benzelstierna], född 14 september 1805, död 18 maj 1880, dotter till kommendanten på Carlshamns kastell [Karlshamn kastell], kaptenen JESPER ALBRECHT BENZELSTJERNA [Jesper Benzelstierna] och KATARINA DOROTEA WETTERGREN [Catharina Dorotea Wettergren].

KÄLLA: "Sveriges apotekarhistoria"

Bloggen

Bilder

Profiler


Karin Thiel
(1889-1963)


Oscar Printzsköld
(1887-1909)


Erik Printzsköld
(1889-1908)


Ulla Appelquist
(1929-2018)


Anna Fischer
(1848-1918)


Sven Lidman
(1882-1960)


Hedvig De Geer
(1857-1934)


Caroline De Geer
(1861-1943)