BLOGG

Om de Lidmanska huvudmännen

Publicerat
5 september 2022

I den nedre delen av släkttavlan Den dubbelsidiga finns skaparen Sam Lidmans signatur, samt påståendet att han var "slägtens hufvudman sedan 1881".

Vad var detta för tradition? Och vem gjorde Sam Lidman till släktens huvudman?

Svaret på dessa frågor är troligtvis Sam Lidman själv: att det var han, med sin något nationalromantiska ådra, som startade traditionen och då gjorde sig själv till släktens (första) huvudman. Jag kan naturligtvis ha fel rörande detta men det är i alla fall min misstanke.

Så även om det troligtvis är lite anakronistiskt, så har jag valt att gå tillbaka till Sam Lidmans farfars generation, den första generationen Lidmän, för att få lite ordning på denna längd.

Först ett litet träd över de olika huvudmännen samt relationen mellan dem:

 
 
 
 


Peder Larsson
(1720-1785)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Lars Lidman
(1752-1835)

 


Sven Lidman
(1757-1823)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sven Lidman
(1784-1845)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Rudolf Lidman
(1828-1889)


Sam Lidman
(1824-1897)


Johan Lidman
(1840-1905)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sven Lidman
(1882-1960)

 


G-A Lidman
(1895-1962)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sven Lidman
(1921-2011)


Sam Lidman
(1923-2012)

 


Johan Lidman
(1937-2019)


Gösta Lidman
(1926-2007)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den första huvudmannen borde ha varit Lars Lidman. När denne avlider 1835, utan några syskon kvar i livet så lämnade han över till brorsonen Sven Lidman. När denne avlider 1845 så gick huvudmannaskapet vidare till dennes kusin Carl-Petter Lidman, som avlider 1881. Det är denna händelse Sam Lidman refererar till på släkttavlan Den dubbelsidiga) och nu blir Sam Lidman alltså släktens huvudman. När Sam Lidman avlider 1897 tar dess bror Johan Lidman över tills att han avlider 1905, varvid brorsonen Sven Lidman tar över och har kvar det ända till sin död 1960, över ett halvt sekel senare. Därefter tar kusinen G-A Lidman över, som dock avlider redan 1962 och kusinsonen Sven Lidman tar över till sin död 2011 (och tjänstgjorde därmed nästan lika länge som sin far). Därefter tar brodern Sam Lidman över men tjänstgör inte mer än ett år innan han avlider 2012. Därefter tar dennes syssling Johan Lidman över till sin död 2019 och lämnar då över till brorsonen Göran Lidman, den nuvarande huvudmannen.

Översikt över huvudmännen

Lars Lidman 1785-1835

Sven Lidman 1835-1845

Carl-Petter Lidman 1845-1881

Sam Lidman 1881-1897

Johan Lidman 1897-1905

Sven Lidman 1905-1960

G-A Lidman 1960-1962

Sven Lidman 1962-2011

Sam Lidman 2011-2012

Johan Lidman 2012-2019

Göran Lidman 2019-

Bloggen

Bilder

Profiler


Claes Grill
(1817-1907)


Viktor Rehbinder
(1844-1926)


Edvard Liedman
(1876-1955)


Johan Lidman
(1840-1905)


Erik Printzsköld
(1889-1908)


Otto Sylvan
(1865-1952)


Olga Wolff
(1851-1925)


Regina Grill
(1854-1936)


Lisa Sylvan
(1878-1960)


Wilhelm Jubell
(1858-1902)