BLOGG

Lidmännen och de prästliga anorna

Publicerat
22 augusti 2017

En berättelse om två idéer

Detta inlägg handlar om två idéer som har flutit runt i mitt huvud under ett par år. Den första är att göra en sammanställning över de prästliga anor som jag stött på i mitt genealogiska arbete. Den andra är att vi troligtvis är ättlingar till Gustaf Vasa. Och eftersom detta (eventuella) släktskap går via dessa präster så blir det naturligt att inkorporera dessa två idéer i en och samma inlägg.

TIPS: För information om de titlar som används nedan, läs Kyrkoherdar, prostar och komministrar: Om kyrkliga titlar.

Två systrar Wolff, två bröder Lidman

Alla idag levande Lidmän härstammar från antingen paret Rudolf Lidman och Olga Wolff eller paret Johan Lidman (yngre bror till Rudolf Lidman) och Helny Wolff (yngre syster till Olga Wolff) så gäller därmed nedanstående genealogiska information båda dessa grenar, även om historien tar avstamp i en scen mellan Olga Wolff och sonen Sven Lidman.

De två prästliga släkterna: Wolff och Lidman

Det hela börjar med en scen jag läst om, en scen som torde ha utspelat på 1890-talet, troligtvis i våningen på Brunkebergstorg 9. Scenen involverar Sven Lidman (då endast ett barn) som får en utskällning av sin mor Olga Wolff efter att han har gjort något dumt (vilket han verkar ha gjort rätt ofta). Genom sitt "okristliga beteende" så bannar Olga Wolff sin son med orden "och du som kommer från två prästsläkter! Det är tur att moster Ebba inte längre lever..." (hon syftade på Ebba Annerstedt, sin svärmor och lille Svens farmor).

Jag funderade länge på vilka två prästsläkter min gammelgammelfarmor Olga Wolff faktiskt syftade på. Släkten Lidman (och tillhörande anor) borde vara den ena, det är rätt uppenbart, men vilken var den andra släkten?

Initialt tänkte jag släkten Annerstedt, där den ovan nämna farmodern Ebba Annerstedts farfar, Daniel Annerstedt var prost i Börje socken och vars far Petrus Johannis Annerstadius var kyrkoherde i Femsjö socken (dess hustru Brita Naestadia var dessutom dotter till Magnus Naestadius, kyrkoherde i Femsjö socken han med). Men dessa tillhörde Lidmansidan, tänkte jag... Inte kan det vara så? Hur tänkte Olga Wolff?

Men kanske syftade hon på sina egna anor, det vill säga lille Sven Lidmans anor på mödernet, släkten Wolff? Olga Wolffs farfar far, Johan Bernhard Wolff, hade varit prost i Karlskrona tyska församling, och jag visste att det fanns lite fler präster bland där bortom... Men kunde verkligen ses som prästsläkt? Oavsett så började jag rota och sökandet efter präster på Wolff-sidan ledde till nya, oväntade fynd: det visade sig att det myllrade av präster även på denna sida.

Det är naturligtvis svårt att veta definitivt vilka släkter Olga Wolff syftade på, speciellt efter så här lång tid, men oavsett så skulle jag säga att det släkterna Lidman och Wolff.

På Wolff-sidan hittar man huvudsakligen präster (i Danmark) samt kyrkoherdar (i Sveriges södra landskap så som Halland, Skåne, Blekinge, etcetera) medan man på Lidman-sidan hittar liknande titlar men även titlar högre upp i den kyrkliga hierarkin såsom kontraktsprostar, biskopar och till och med en och annan ärkebiskop (på denna sida befinner vi oss geografiskt i Mälardalen, Östergötland, Småland och Uppland).

Varför så många präster?

Den uppenbara förklaringen är att helt enkelt gifte sig i stor utsträckning inom samma samhällsklass som man själv tillhörde men det är ett annat fenomen som jag har stött på: att en präst gifter sig med företrädarens dotter. Detta innebär att barnen från detta äktenskap hade en far och morfar som båda var präster, och hittar du en anfader som var präst så är det rätt stor chans att du har fler prästliga anor på dennes svärfars sida.

Exempel på detta är:

Dessa exempel är uteslutande från de två nedanstående träden, men jag har stött på det i och med min forskning i andra prästliga släkter så pass många gånger att det inte kan vara en tillfällighet.

Wolff-sidan

 


Mads Bredal
(?-?)

 
 
 
 
 


Magnus Thesei Ignaeus Wadstenensis
(1598-1671)


Andreas Hornérus
(1604-1670)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Rasmus Bredal
(1610-1677)

 


Gudmund Brock
(1610-1682)


Jörgen Wolff
(?-1649)

 
 


Johannes Rydelius
(1634-1717)


Katarina Hornéra
(1643-1726)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dorotea Bredal
(1649-1716)


Gert Uppendick
(1645-1700)


Hans Brock
(1634-1694)


Ditlev Wolff
(1622-1699)


Christian Petræus
(1607-1675)


Andreas Ambders
(1613-1687)


Margareta Rydelia
(1682-1772)


Andreas Nelander
(1672-1716)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Anna Uppendick
(1676-1728)


Christopher Brock
(1677-1731)


Johannes Wolff
(1647-1700)


Marie Petreja
(1657-?)


Johan Bernhard Ambders
(1664-1746)


Segud Langvagen
(1711-1753)


Katarina Nelander
(1709-1770)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Jöns Brock
(1715-1793)


Peter Wolff
(1697-1762)

 


Margareta Maria Ambders
(1707-1746)


Jonas Seehusen
(1715-1794)


Elsa Langvagen
(1739-1810)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ulrika Brock
(1753-1812)

 
 


Anna Margareta Seehusen
(1758-1821)


Fredrik Stenbeck
(1743-1789)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Hindrik Wolff
(1815-1899)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Olga Wolff
(1851-1925)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sven Lidman
(1882-1960)

 
 
 
 
 

Lidman-sidan

 
 
 


Olof Simonsson
(1560-1639)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nils Enander
(1574-1643)


Jonas Gothus
(1587-1644)


Elisabeth Luth
(1600-1622)


Jonas Höök
(?-1614)

 


Petter Gutheim
(1595-1644)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Samuel Enander
(1607-1670)


Margareta Jönsdotter
(1615-1651)


Jonas Palmgren
(?-1659)


Karin Höök
(?-1652)


Getrud Gutheim
(1643-1683)


Lars Wandalin
(1618-1687)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Elisabeth Gyllenadler
(1639-1680)


Olof Svebilius
(1624-1700)


Anna Palmgren
(?-1661)


Fredrik Bagge
(1646-1713)


Elisabeth Wandalin
(1650-1731)


Hans Damianus van Hvedstorp
(1610-1687)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Carolus Carlsson
(1642-1708)


Magnus Naestadius
(1637-1711)


Peter Humble
(?-1697)


Christina Gezelia
(1685-1733)


David Lund
(1657-1729)


Cecilia Bagge
(?-1711)


Emanuel Widegren
(1669-1749)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Olof Cederström
(1679-1745)


Petrus Johannis Annerstadius
(1678-1732)


Brita Naestadia
(1685-1727)

 


Carl Fredrik Widegren
(1701-1767)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ebba Humble
(1734-1796)


Gustaf Landberg
(1717-1781)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sven Lidman
(1757-1823)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ebba Annerstedt
(1798-1868)


Sven Lidman
(1784-1845)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Rudolf Lidman
(1828-1889)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sven Lidman
(1882-1960)

 
 
 
 
 

De mest uppenbara personerna att nämna är naturligtvis Sven Lidmans farfar Sven Lidman, domprost i Linköping domkyrkoförsamling, och farfars far Sven Lidman, prost i Tingstad socken. Dess hustru Catharina Landberg var dessutom dotter till Gustaf Landberg (komminister i S:t Johannes församling) och Fredrika Widegren, vars farmors far var Fredrik Bagge, kyrkoherde i Marstrand församling. Fredrik Bagges hustru Elisabeth Wandalin var dessutom dotter till Lars Wandalin, även han kyrkoherde i Marstrand församling. Dessutom var Fredrika Widegrens farfars far kyrkoherde i Rödön socken med namnet Hans Damianus van Hvedstorp (troligtvis, LÄS MER: Widegrenska ättlingar: Lidman, Svanelius och Ek).

Ebba Annerstedts farfar Daniel Annerstedt och anorna där har redan nämnts, men på farmodern Ebba Humbles sida finns det gott om präster därmed. Ebba Humbles far var Gustaf Adolf Humble (biskop i Växjö stift) och Ebba Humbles mor Christina Ehrenlund var dotter till Christina Gezelia, dotter till Johannes Gezelius (biskop i Åbo stift), son till Johannes Gezelius (biskop i Åbo stift han med).

I det Annerstedtska sammanhanget är Carl von Rosenstein (Ärkebiskop i Uppsala stift) värd att nämna. Även om det inte finns någon genetisk länk så var han gift med Ebba Annerstedts moster Henriette Cederström men han såg även Ebba Annerstedt som sin fosterdotter (LÄS MER: Biografi: Ebba Annerstedt). Han var troligen den som förde Ebba Annerstedt och Sven Lidman samman (LÄS MER: Biografi: Sven Lidman, 1784-1845).

Men det finns mer bland Ebba Annerstedts anor, dock får man gå en bra bit tillbaka: hennes morfars farfars var Carolus Carlsson, biskop i Västerås stift. Och dess hustru, Margareta Adlerberg, var dotter till Olof Svebilius, Ärkebiskop i Uppsala stift. Olof Svebilius hustru var Elisabeth Gyllenadler, dotter till Samuel Enander (biskop i Linköping stift), som i sin tur var son till Nils Enander, kontraktsprost i Kinda kontrakt. Elisabeth Gyllenadler morfar var dessutom Jonas Gothus, biskop i Linköping stift han med. Jonas Gothus hustru var Elisabeth Luth, dotter till Olof Simonsson, kyrkoherde i Horn socken och Margareta Eriksdotter, som enligt vissa källor var dotter till Erik XIV och hans frilla Agda Persdotter.

Lidmännen, Vasa-ättlingar?

Nu kanske en och annan höjde på ögonbrynen angående det där med Erik XIV. Detta skulle göra alla Lidmän som är ättlingar till Ebba Annerstedt till Vasa-ättlingar (Erik XIV var son till Gustaf Vasa).

Liknade teorier har lagts fram, men då med mer långtgående aspirationer: Sam Lidman (1824-1897) gjorde på 1800-talet Harald Hårfager till Lidmansk anfader (LÄS MER: Sam Lidman: Den kreative släktforskaren). Detta brände en del skepp inför liknande teorier - jag minns när jag nämnde denna Vasa-teori för min mormor Catherine Grentzelius varvid hon fick ett bekymrat utseende och sade "Jonas, bli ingen ny Sam Lidman".

Det vill jag absolut inte heller. Men jag vill inte avfärda idén som ren fantasi heller och det finns en tredje väg att gå, agnosticism: det är inte säkert, men det är möjligt.

Bloggen

Bilder

Profiler


Johan Lidman
(1937-2019)


Naemi Gustafsson
(1911-1988)


Björn Nystrand
(1920-1992)


Olga Wolff
(1851-1925)


Gerhard De Geer
(1819-1876)


Edvard Liedman
(1876-1955)


Lilian Lindgren
(1922-2006)


Emelie Lidman
(1812-1897)


Jan Berggrén
(1950-1972)


Otto Sylvan
(1832-1909)


Sam Lidman
(1923-2012)


Ebba Annerstedt
(1798-1868)


Siv Liedman
(1940-2021)


Otto Lidman
(1822-1858)


Anna Sylvan
(1862-1937)