PERSONGALLERI
Regina Grill [1854-1936]
Förnamn
Ebba Fredrika Regina
Generation
4
Föräldrar
Född
Döpt
Död
Gravsatt
Dödsorsak
Wikipedia
-
Arkivet
-
Giftermål
 
  › Claes Lagerfelt g. Berg
1878-1965
 
  › Gustaf Adolf Lagerfelt g. von Essen
1880-1929
 
  › Carl-Fredrik Lagerfelt g. Wrede
1881-1962
 
  › Elsa Lagerfelt g. Coyet
1883-1965
 
  › Gösta Lagerfelt g. Sparre
1884-1967
 
  › Karolina Lagerfelt Ogift.
1886-1960
 
  › Brita Lagerfelt Ogift.
1889-1961
 
  › Karin Lagerfelt Ogift.
1893-1986
 
  › Adolf Lagerfelt Ogift.
1897-1969
 
  › Ebba Lagerfelt g. von Feilitzen
1897-1947
Tidslinje
Född: Claes Lagerfelt (barn) 
Född: Gustaf Adolf Lagerfelt (barn) 
Född: Carl-Fredrik Lagerfelt (barn) 
Född: Elsa Lagerfelt (barn) 
Född: Gösta Lagerfelt (barn) 
Född: Karolina Lagerfelt (barn) 
Född: Brita Lagerfelt (barn) 
Född: Karin Lagerfelt (barn) 
Född: Adolf Lagerfelt (barn) 
Född: Ebba Lagerfelt (barn) 
Död: Gustaf Adolf Lagerfelt (barn) 
Gravsatt 
Bilder
Personbilder
Omnämnelser
Blogg
Diatrioron
-
Filer
-