BILDER
#1333
I original av Fritz von Dardel. "Hos general Peyron 29 dec 1844. Generalen Peyron och hans son, fru Gravenhorst, mlle Elisabeth Schvan, löjtnant Lidman [Sam Lidman] och Aug. Silfverskjöld, Dardel och Fru ???."