BILDER
#1235
Denna bild kommer från Marie Printzsköld [1930-1988]s arkiv.