BILDER
#1185
"En skogsaffär som slutade med lunch på Krusenhof."
Denna bild kommer från Marie Printzsköld [1930-1988]s arkiv.