BILDER
#1129
En märkduk, ett arv från Johan Bernhard Wolff.
Två gifta par refereras det till:
Johan Bernhard Wolff och Ulrika Brock (I.B.W. och V.B.) samt Fredrik Stenbeck [1743-1789] och Anna Margareta Seehusen [1758-1821] (F.S. och A.M.S.).
De två parens respektive barn, Johan Peter Wolff och Elisabeth Stenbeck, skulle 1808 förenas i äktenskap.
Det faktum att Johan Bernhard Wolff var Prost i Karlskrona tyska församling och Fredrik Stenbeck Amiralitets-pastor i Karlskrona amiralitetsförsamling bidrog säkerligen till de kristna undertonerna.