MEDIA
Föreläsning om Sven Lidmans (1784-1845) resor i Egypten
2015-2016 hölls totalt tre föreläsningar Sven Lidman och hans resor i Egypten. Föreläsningarna leddes av egyptologen Carolin Johansson och mig själv (Jonas Lidman).
Den första hölls på Medelhavsmuseet, den andra på Bild och Ord akademins årsmöte och den tredje i Linköping, Sven Lidmans egen hemstad, vilket därav var extra roligt.
Den första av dessa ägde alltså rum på Medelhavsmuseet (29 september 2015 var datumet) och filmades (spontant) med hjälp av en iPhone så kvalitén kanske inte är den bästa men här är den i alla fall.
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

JULIE
DE GEER
(1855‑1948)

g. Lewenhaupt

LISA
SCHLATOW
(1984‑)

f.h. Olofsson

OLGA
WOLFF
(1851‑1925)

g. Lidman

JOHAN
LIDMAN
(1840‑1905)

g. Wolff

ELSA
LIDMAN
(1874‑1952)

Ogift.

LISEN
LIDMAN
(1835‑1878)

g. Sylvan

OLOF
BERGGRÉN
(1923‑2002)

g. Lidman

THURE
LIDMAN
(1833‑1889)

Ogift.

FREDRIK
ÅSTRÖM
(1848‑1927)

g. Wessman

ALICE
LIDMAN
(1842‑1925)

g. Löthner

LENNART
KIMVALL
(1944‑)

g. Sturell
g. Lidman
g. Silberstein
Slumpade bilder