MEDIA
Föreläsning om Sven Lidmans (1784-1845) resor i Egypten
2015-2016 hölls totalt tre föreläsningar Sven Lidman och hans resor i Egypten. Föreläsningarna leddes av egyptologen Carolin Johansson och mig själv (Jonas Lidman).
Den första hölls på Medelhavsmuseet, den andra på Bild och Ord akademins årsmöte och den tredje i Linköping, Sven Lidmans egen hemstad, vilket därav var extra roligt.
Den första av dessa ägde alltså rum på Medelhavsmuseet (29 september 2015 var datumet) och filmades (spontant) med hjälp av en iPhone så kvalitén kanske inte är den bästa men här är den i alla fall.
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

EVA
LIDMAN
1925-2009

g. Berggrén

LISEN
LIDMAN
1835-1878

g. Sylvan

OLOF
BERGGRÉN
1923-2002

g. Lidman

SVEN
LIDMAN
1824-1905

Ogift.

ERIK
PRINTZSKÖLD
1889-1908

Ogift.

JAN
BERGGRÉN
1950-1972

Ogift.

BJÖRN
NYSTRAND
1920-1992

g. Båge
Slumpade bilder