LÄGENHET
Karlavägen 53 [Hedvig Eleonora församling]
Bostad för Sven Lidman och Catherine Grentzelius 1959-2016.
Platser
-
Händelser
-
Bilder
Platsbilder
Arkivet
Brev
-
Dagböcker
-
Omnämnelser
Blogg
Diatrioron
-
Filer
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

OSCAR
PRINTZSKÖLD
(1887‑1909)

Ogift.

OTTO
SYLVAN
(1832‑1909)

g. Lidman

VIKTOR
REHBINDER
(1844‑1926)

g. Grill

PEKKA
LANGER
(1919‑1996)

g. Hermansson
g. Lidman

G-A
LIDMAN
(1895‑1962)

g. Engström

SVEN
LIDMAN
(1824‑1905)

Ogift.

SIGRID
LIDMAN
(1893‑1967)

Ogift.

GERHARD
LINDGREN
(1883‑1930)

g. Lidman

HEDVIG
DE GEER
(1857‑1934)

Ogift.

CHILU
LIDMAN
(2010‑)


HENRIETTE
GRILL
(1860‑1953)

g. Rehbinder

PEDER
LIDMAN
(1980‑)

Slumpade bilder