DIATRIORON
Prolog ["Blodsarv"]
Och Herren talade till Mose och Aron och sade: När I kommen in i Kanaans land, som jag vill giva eder till besittning, och jag låter något hus i det land I fån till besittning bliva angripet av spetälska, så skall husets ägare gå och anmäla det för prästen och säga: "Det synes som om mitt hus vore angripet av spetälska." Då skall prästen bjuda att man, innan prästen går in för att bese det angripna stället, utrymmer huset, för att icke allt som är i huset skall bliva orent. Och därefter skall prästen gå in för att bese huset. Om han då, när han beser det angripna stället, finner att det angripna stället på husets vägg bildar grönaktiga eller rödaktiga fördjupningar, som visa sig lägre än den övriga väggen, så skall prästen gå ut ur huset, till dörren på huset, och stänga huset för sju dagar.
Om då prästen, när han på sjunde dagen kommer igen och beser det, finner att fläcken har utbrett sig på husets vägg, så skall prästen bjuda att man bryter ut de stenar som äro angripna, och kastar dem utanför staden på någon oren plats. Men huset skall man skrapa överallt innantill och kasta det avskrapade murbruket utanför staden på någon oren plats. Och man skall taga andra stenar och sätta in dem i de förras ställe och taga annat murbruk och rappa huset därmed. Om likväl en fläck åter kommer fram på huset, sedan man har brutit ut stenarna, och sedan man har skrapat huset, och sedan det har blivit rappat, så skall prästen gå in och bese det, och om han då finner att fläcken har utbrett sig på huset, så är detta en elakartad spetälska på huset, det är orent. Och man skall riva ned huset, med dess stenar och trävirke och allt murbruk på huset, och föra bort alltsammans utanför staden till någon oren plats. Och om någon har gått in i huset under den tid det skulle vara stängt, så skall han vara oren ända till aftonen. Och om någon har legat i huset, skall han två sina kläder, och om någon har ätit i huset, skall också han två sina kläder. Men om prästen, när han går in och beser huset, finner att fläcken icke har utbrett sig på huset, sedan det har blivit rappat, så skall han förklara huset rent, ty då är det onda hävt.
Och han skall till husets rening taga två fåglar, cederträ, rosenrött garn och isop. Och han skall slakta den ena fågeln över ett lerkärl med friskt vatten i. Sedan skall han taga cederträet, isopen, det rosenröda garnet och den levande fågeln, och doppa alltsammans i den slaktade fågelns blod och det friska vattnet, och stänka på huset sju gånger. Så skall han rena huset med fågelns blod och det friska vattnet och med den levande fågeln, cederträet, isopen och det rosenröda garnet. Och han skall släppa den levande fågeln fri ute på marken utanför staden. När han så bringar försoning för huset, då bliver det rent.
(3 Mos. 14:33-53.)
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

ANNA
SANDBERG
1983-

g. Trolle-Lindgren

LISEN
LIDMAN
1835-1878

g. Sylvan

CLAES
LIDMAN
1831-1857

Ogift.

PEKKA
LANGER
1919-1996

g. Hermansson
g. Lidman

ANDERS
FROSTENSON
1906-2006

g. Lidman
g. Sjöstedt
g. Löfberg
Slumpade bilder