» Arkivet    » Bilder    » Blogg    » Diatrioron    » Filer    » Introduktion    » Kalendarium    » Kontakt    » Media    » Persongalleri    » Släkttavlan    » Sök    » Wikipedia    

BLOGG
Nekrolog: Rudolf Lidman, 1828-1889 [24 juli 2021]
Publicerat:
N. R. Lidman död. I Helsingborg afled den 16 dennes [16 aug 1889] i magkräfta kontrollören vid dervarande tullkammare, f. d. tullförvaltaren, filosofie doktorn Nils Rudolf Lidman [Rudolf Lidman] i en ålder af 60 år.
Tullkontrollören Lidman var född 9 dec 1828 i Linköping samt son af domprosten derstädes, teologie doktorn Sven Lidman, af den gamla odalmanna Lidhultsslägten från Flisby socken af Södra Vedbo härad och Ebba Annerstedt, syster till biskop Thure Annerstedt i Strängnäs. Han blev student i Upsala [Uppsala] 1846 och promoverades derstädes 1854 till filosofie doktor. Antagen sistnämnda år till extra ordinarie kanslist i generaltullstyrelsens kansli blef han två år derefter avstådd vid Göteborgs packhusinspektion samt utnämndes 1864 till tullförvaltare i Dufed [Duved], 1869 till tullkontrollör i Väsby [Visby], 1876 till tullförvaltare i Karlskrona och 1885 till tullkontrollör i Helsingborg.
Lidman var såsom tjensteman nitisk och pligttrogen och i det enskilda umgänget en angenäm sällskapsmenniska. Han var innehafvare af guldmedalj för berömliga gerningar och af allmänna brandstodsbolagets guldmedalj »för mod i faror och medborger ligt nit».
Gift med Olga Wolff, sörjes Lidman närmast af enka och två barn.
KÄLLA: Aftonbladet, 19 aug 1889
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

Sigrid
Lidman
1893-1967

Ogift.

Claes
Grill
1817-1907

g. Lidman

Otto
Lidman
1822-1858

Ogift.

Axel
Löthner
1833-1887

g. Lidman
Slumpade bilder